Cele i zadania

Cele statutowe działania Klubu Sportowego SEVEN Kętrzyn:

 1. Rozwój i popularyzacja pool-bilarda jako dyscypliny sportu.
 2. Prowadzenie działalności w obszarze kultury fizycznej i sportu.
 3. Inicjowanie i wspieranie działalności sportowej.
 4. Rozwijanie zainteresowań wśród dorosłych, dzieci i młodzieży.
 5. Upowszechnianie wiedzy o dyscyplinie pool-bilarda wśród społeczności.
 6. Promocja zdrowia poprzez sport.

Zadania statutowe realizowane przez Klub Sportowy SEVEN Kętrzyn:

 1. Organizacja szkoleń i treningów gry w pool-bilard,
 2. Organizacja współzawodnictwa sportowego, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej na temat sportu bilardowego,
 4. realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, zdrowotnej i edukacyjnej,
 5. Prowadzenie innych działań w celu popularyzacji sportu bilardowego,
 6. Współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie promocji sportu.