Zarząd Klubu

Zarząd Klubu Sportowego SEVEN

Prezes – Marek GOJŁO

Wiceprezes – Władysław KWAŚNIEWSKI

Sekretarz – Wojciech GROCH

Skarbnik – Urszula ŻYŻYK