Zarząd Klubu

Prezes – Marek GOJŁO

Wiceprezes – Wojciech GROCH

Sekretarz – Arkadiusz MARCZUK

Skarbnik – Urszula ŻYŻYK